ระบบรับแจ้งปัญหาเทคโนโลยีสารสนเทศ

สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แจ้งปัญหาออนไลน์

ปัญหาที่แจ้ง (สามารถเลือกได้ 1 รายการเท่านั้น)

เอกสารแนบ (แนบได้เฉพาะไฟล์ .pdf เท่านั้น, อนุญาตให้อัพโหลดไฟล์ไม่เกิน 5 Mb และเอกสารแนบได้เพียง 1 เอกสาร)

ข้อมูลผู้แจ้งปัญหาเทคโนโลยีฯ

captcha

ซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

แจ้งปัญหาระบบสารสนเทศ

ซ่อมระบบสื่อสารและอาคารสถานที่